Snelheidsovertreding in Italië

Overschrijding tot 10 km/h € 41-168
Overschrijding van 10 tot 40 km/h € 168-674
Overschrijding van meer dan 41 km/h € 527-2.108 en eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid vanaf 1 maand

Auto + caravan

Voor overschrijding van de toegestane snelheid op auto(snel)wegen met een auto + caravan-combinatie gelden de volgende boetes:

Overschrijding tot 10 km/h € 76-310
Overschrijding van 10 tot 40 km/h € 310-1.248
Overschrijding van 41 tot 60 km/h € 750-2.196 en eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid vanaf 1 maanden
Overschrijding van meer dan 60 km/h € 1.000-4.000

Overige boetes in Italë

Door rood licht rijden € 162-646
Overtreding inhaalverbod € 80-308
Overschrijden doorgetrokken streep € 74-599
Parkeerovertreding Stilstaan of parkeren waar verboden € 41-168
Een parkeerovertreding die gevaar oplevert voor andere weggebruikers en parkeren op de stoep, gehandicaptenparkeerplaats of bushalte: € 84-335
Ongeoorloofd parkeren in een 'zona traffico limitato': € 78-311 + wegslepen auto
Niet verlenen van voorrang € 150-599
Rijden zonder veiligheidsgordel € 80-306
Rijden zonder kinderbeveiligingsmiddel € 80-306
Niet handsfree telefoneren € 160-641
Niet gebruiken van veiligheidsvest € 41-168
Geen verlichting overdag Geen verlichting op auto(snel)weg: € 39-159
Toebrengen lichamelijk letsel bij een verkeersongeval Wanneer strafvervolging wordt ingesteld, kan de straf oplopen tot 15 jaar gevangenisstraf of een boete van € 309 tot € 3.717 waarbij de hoogte afhankelijk is van de ernst van het letsel
Rijden in een verkeersbeperkt gebied (zona traffico limitato) € 78-306

Rijden onder invloed

Voor een beginnend bestuurder is het toegestane alcoholpromillage 0,0 boete € 155-624
Van 0,5‰ tot 0,8‰ € 527-2.108 en/of 1 maand gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid van 3-6 maanden
Van 0,8‰ tot 1,5‰ € 800-3.200 en/of 3 maanden gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden
Meer dan 1,5‰ € 1.500-6.000 en/of 6-12 maanden gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid van 1-2 jaar
Rijden onder invloed van drugs € 1.500-6.000 en/of 6-12 maanden gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1-2 jaar

Verhoging boetes

De boetes voor ernstige overtredingen, begaan tussen 22.00 uur en 07.00 uur worden met 30% verhoogd. Bijvoorbeeld in geval van snelheidsovertreding of rijden door rood licht.